งานประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAA 2017

picture7

      เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) “Innovation for tomorrow’s world” ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานประชุมวิชาการ โดยลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อได้ที่เว็บไซต์ http://issaa.wu.ac.th/ สำหรับหัวข้อในการส่งบทคัดย่อด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คือ Plants Science and Technology, Fisheries Science, Animal Science and Technology, Food Science and Technology, และ Biotechnology รวมถึงหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการขอความกรุณาให้ท่านส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ รศ.ดร.นฤมล มาแทน ประธานจัดประชุม ISSAA 2017 ที่ Email: issaa.wu@gmail.com หรือโทรศัพท์ 075-672971

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://issaa.wu.ac.th/

About Saifon Phothisuwan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *