ทุเรียนกวนห่อกาบหมากเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหย

  

           "  กาบหมาก " ได้ถูกนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการห่อหุ้มผลไม้กวนมานานแล้ว ทั้งนี้ผลไม้กวนที่ถูกห่อหุ้มไว้ภายในบรรจุภัณฑ์มักจะเสื่อมเสียได้ง่ายและรวดเร็วจากเชื้อราที่อยู่บนพื้นผิวของวัสดุเซลลูโลสตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้สภาวะที่มีความชื้นในอากาศสูง งานวิจัยมีขึ้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย กานพลู ยี่หร่าและน้ำมันหอมระเหยจากใบสะระแหน่ในการต้านทานเชื้อราที่พบบนกาบหมาก จากการทดลองพบว่ากาบหมากที่มีการจุ่มเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่มีความเข้มข้น 20 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตรสามารถต้านทานเชื้อราได้ดีที่สุด นอกจากนั้นเมื่อนำน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดทั้ง 4 ชนิดมาเคลือบลงบนกาบหมากแล้วทำการพ่นสปอร์ของเชื้อราลงบนกาบหมากพบว่าน้ำมันหอมระเหยทั้ง 4 ชนิดสามารถต้านทานการเจริญของเชื้อราบนกาบหมากได้นานอย่างน้อย 12 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทดสอบหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนที่ห่อหุ้มด้วยใบกาบหมากที่มีน้ำมันหอมระเหยเคลือบอยู่พบว่า ทุเรียนกวนมีอายุการเก็บรักษามากกว่า 4 สัปดาห์อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในขณะนี้ทุเรียนกวนชุดควบคุมมีอายุการเก็บรักษาเพียง 2 สัปดาห์โดยผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนดังกล่าวมีค่าสี ความชื้น ปริมาณเชื้อราและยีสต์ทั้งหมด รวมถึงปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในระดับปกติ

                                            re_3           rere_2              

                                                                 (ก)                                            (ข)

       ภาพที่ 1 ภาพเชื้อรา Aspergillus niger บนผิวหน้าของกาบหมากภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ก) และภาพสปอร์ของเชื้อรา Aspergillus niger ที่ไม่สามารถเจริญบนผิวของกาบหมากที่เคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหย

 

อ้างอิงจาก

Narumol Matan, Warasri Saengkrajang, Nirundorn Matan. 2011. Antifungal activities of essential oils applied by dip-treatment on areca palm (Areca catechu) leaf sheath and persistence of potency upon storage. International Biodeterioration & Biodegradation 65:212-216.

แหล่งทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *