บรรจุภัณฑ์​อาหารช่วยถนอมผักและผลไม้

✌️บรรจุภัณฑ์​อาหารช่วยถนอมผักและผลไม้ ตามมาฟัง​หัวหน้าศูนย์​ของเราอธิบายเรื่องนี้กัน ฟังเลยที่ https://m.youtube.com/watch?v=_927uW5liLw

ที่มา:https://www.facebook.com/EOlab80160

About eoadmin