5 ข้อรณรงค์ห่างไกลโควิด-19

✌️​ขอส่งกำลังใจให้ทุกคน​ ผ่านวิกฤต​นี้ไปด้วยกัน​ “กินร้อน​ ช้อนกลาง​ ล้างมือ​ สวมหน้ากาก​อนามัย​ มีไข้​ต้องไปพบแพทย์”

#​ศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​น้ำ​มัน​หอม​ระเหย

#​สำนักว​ิชาเทคโนโล​ยีการเกษตร​และ​อุตสาหกรรม​อาหาร

#​ม​หาวิทยาลัย​วลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/EOlab80160/photos/a.338388080243872/861674077915267

About eoadmin