รายวิชา FSI62-320 and FST60-300 Food and Nutrition

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา FSI62-320 and FST60-300 Food and Nutrition สามารถดาวน์โหลดได้จาก  Link ด้านล่างนี้

Food label

ประกาศเรื่องฉลากโภชนาการ 2561

ประกาศเรื่องฉลากอาหาร